Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    zawod-gezelenç8

2012-nji ýylda döredilen Weifang FORLOAD Machinery Co., Ltd., tigir ýükleýjisi , Backhoe ýükleýji, teleskopik tigir ýükleýji, ekskawator, traktor, Forklift, beton garyndysy we ş.m. maşynlar we ätiýaçlyk şaýlary we her dürli goşundylar bilen ökde öndüriji we üpjün ediji.
FORLOAD, 10-dan gowrak gurnama liniýasy bar, ýokary hilli enjamlary bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edip biler, şol bir wagtyň özünde müşderilerimize uzak kepillik, ätiýaçlyk şaýlary we tehniki goldaw berip biler, enjamlaryňyzyň işlemegine we iň uly girdeji gazanmagyna göz ýetiriň. .

HABARLAR

Ibermäge taýyn 76KW hereketlendirijisi bolan H928M tigir ýükleýjisi

Recentlyakynda, FORLOAD kompaniýasy H928M kiçi tigirli konteýneriň daşary ýurt bazaryna ýüklenmegini tamamlady.Bu ýokary derejeli H928M tigir ýükleýjiniň konfigurasiýasy

FORLOAD Marka 3 tonna teleskopik tigir ýükleýji: Ygtybarly ferma howly ýoldaşy Häzirki zaman ekerançylyk pudagy dürli meseleleri ýerine ýetirmek üçin täsirli we ygtybarly tehnikalara bil baglaýar.Şeýle wajyplardan biri ...
ISUZU hereketlendirijisi we ak reňkli CPC30 modeliniň 3ton dizel forklift
FORLOAD kompaniýasy elmydama müşderiniň islegi boýunça ýokary hilli maşynlar öndürýär.Recentlyakynda, ak reňk bilen reňklenen 3 tonna dizel forkliftiň FORLOAD taýýar önümleri.Bu gezek biziň jigimiz ...